ลำดับที่
รายการ
วันประกาศ
1.

เชิญเครื่องสังฆทานพระราชทานไปถวายแด่พระสงฆ์ตามวันต่างๆ

ผวจ.อุบลราชธานี อุดรธานี ขอนแก่น กาฬสินธุ์ สกลนคร นครพนม บึงกาฬ นครราชสีมา และสุรินทร์

23/06/60
2.

เชิญเครื่องสังฆทานพระราชทานไปถวายแด่พระสงฆ์ตามวันต่างๆ

ผวจ.นครสวรรค์ พิษณุโลก สุโขทัย พิจิตร เพชรบูรณ์ เชียงราย และเชียงใหม่

23/06/60
3.

เชิญเครื่องสังฆทานพระราชทานไปถวายแด่พระสงฆ์ตามวันต่างๆ

ผวจ.ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครปฐม กาญจนบุรี พระนครศรีอยุธยา
สระบุรี นนทบุรี ประจวบคีรีขันธ์ จันทบุรี ปราจีนบุรี ราชบุรี นครนายก สุพรรณบุรี และระยอง

23/06/60