บุคลากรกลุ่มงานช่วยอำนวยการ

วาระงานผู้บริหาร

งานสำคัญอื่นๆ

บุคลากรฝ่ายบริหารงานทั่วไป

หนังสือแจ้งเวียน/คำสั่ง มท.

หนังสือแจ้งเวียนภายใน

งานบริการ

งานประชาสัมพันธ์

งานสำคัญอื่นๆ

บุคลากรกลุ่มงานประสานราชการ

งานสำคัญอื่นๆ
 
 
 
 


กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ กทม. 10200 โทร. 02-221-0823
กลุ่มงานช่วยอำนวยการ  E-mail : moi0201.1@moi.go.th,  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  E-mail : moi0201.2@moi.go.th, 
กลุ่มงานประสานราชการ    E-mail : moi0201.3@moi.go.th

สถิติการเข้าชม  website counter  ครั้ง