กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ กทม. 10200 โทร. 02-221-0823E
E-mail : moi0201@moi.go.th
 

     ร่วมถวายพระพรออนไลน์เฉลิมพระเกียรต
       
    

                      

                         

วาระงานผู้บริหาร    words_blue_new.gif

โครงการยุติธรรมร่วมใจเรียกคืนวัสดุอลูมิเนียม
เพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทานฯ 
    words_blue_new.gif

เวรรักษาสถานที่ราชการ มท.
ประจำเดือน พ.ค. 58
    words_blue_new.gif

การประดับเครื่องหมายเข็มพระราชทาน  words_blue_new.gif

     words_blue_new.gif

   words_blue_new.gif

          words_blue_new.gif

โครงการพบพระพบธรรมในวันธรรมสวนะ    words_leaves_new.gif

เผยแพร่โลโก้แบรนด์ PEA และการเรียกชื่อ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็น "PEA (พีอีเอ)" 
  

ขอเรียนเชิญร่วมฟังธรรมในโครงการพบพระ
พบธรรมในวันธรรมสวนะและปฏิบัติธรรม
ประจำเดือนสำหรับประชาชนทั่วไปฯ   
  

 

 

  
 

เรื่องที่หาไม่พบ กรุณาไปดูที่ "เมนูหลัก"
ด้านบนซ้ายมือ เช่น หนังสือแจ้งเวียนต่างๆ ,
เวรรักษาสถานที่ราชการ    ดูที่ "งานประจำ"

เรื่องเกี่ยวกับงานเฉลิมพระเกียรติต่างๆ
ดูที่ เมนูหลักด้านบนซ้ายมือ "งานสำคัญ" 

นายชัยพจน์  จรูญพงศ์
ผู้อำนวยการกองกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

กิจกรรม/งานพิธี
๖ เมษายน ๒๕๕๘ งานวางพุ่มดอกไม้วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ณ ปฐมบรมราชานุสรณ์เชิงสะพานพุทธยอดฟ้า


ช่องทางการรับบริการ
ข้อมูลข่าวสาร
สป.มท.

๑. ณ ศูนย์ข่าวสารของราชการ
    สป.มท. ชั้น ๒ อาคาร สดร.
    ตามวันเวลาราชการ
๒. เว็บไซต์ http://www.moi.go.th
    เลือกหัวข้อ พ.ร.บ.ข้อมูล
    ข่าวสารของราชการ
    พ.ศ.๒๕๔๐
    ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
   
 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

ทดสอบ