กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปี ๒๕๖๑
เรื่อง
วันประกาศ

การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร วันเสาร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑  (เพิ่มเติม)
        

-คำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ        

-ตัวอย่างวิธีถวายบังคม (เป็นการสาธิตพิธีฯ กลางแจ้ง)  

12/10/61
-การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันเสาร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
10/10/61
-การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑           
04/10/61
   
   
   

 

กิจกรรม ๕ ธันวามหามงคล ปี ๕๙
เรื่อง
วันประกาศ
- พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 
29/11/59
- พระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวฯ และพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ
02/06/59
-ที่ มท ๐๒๐๑.๓/ว ๒๙๕๒ ลว. ๒๗ พ.ค. ๕๙
เรื่อง กำหนดการพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล
เฉลิมพระเกียรติฯ
27/05/59
- ตราสัญลักษณ์ครองราชสมบัติครบ ๗๐ ปี
- รูปภาพตราสัญลักษณ์ขนาดใหญ่เท่าตัวจริงให้ใช้เมาท์คลิ้กขาว Save Target As ที่ตัวอักษรได้เลย (ไม่ต้องคลิ้กเปิด)
27/05/59
- ความหมายของตราสัญลักษณ์ครองราชสมบัติครบ ๗๐ ปี
27/05/59

 

 

กิจกรรม ๕ ธันวามหามงคล ปี ๕๘
เรื่อง
วันประกาศ
- กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD"
04/01/59
- กำหนดการ และคำกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลในพิธีปิดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ  
11/12/58
- สรุปข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี วันที่ 26 พ.ย. 58  
11/12/58
- สรุปข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย วันที่ 2 ธ.ค. 58  
11/12/58
- สรุปผลการประชุม (vcs) วันที่ 4 ธ.ค. 58   
11/12/58
- สรุปผลการประชุม (vcs) วันที่ 8 ธ.ค. 58   
11/12/58
- สรุปผลการประชุม (vcs) วันที่ 27 พ.ย. 58 
11/12/58
- ขอเชิญประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมจักรยานฯ (VCS)
01/12/58
- การจัดพิธีมอบเสื้อ เข็มกลัด และสายรัดข้อมือพระราชทาน
01/12/58
- การจัดกิจกรรมด้านศาสนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
27/11/58
- รายละเอียดรูปแบบซุ้มเพื่อใช้เป็นจุด START - FINISH ในกิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD" ในส่วนภูมิภาค
26/11/58
- การรับเสื้อพระราชทานในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD"
25/11/58
- การดำเนินการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ (ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD)  
23/11/58
- การจัดตั้งศูนย์อำนวยการและประสานงานของจังหวัด และตรวจสอบขั้นการปฏิบัติฯ (Checklist)
ในกิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD"            
>> Download แบบตอบรับ
>> Download Checklist
23/11/58
- รูปแบบซุ้มในพิธีเปิด - ปิด และรูปแบบธงเพื่อติดตั้งตามเส้นทางจักรยาน
ในกิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD"     
23/11/58
- การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล
   เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา  ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
17/11/58
- การขอรับพระราชทานเสื้อจักรยานพระราชทานในกิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD"   
12/11/58
- สรุปผลการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 
11/11/58
- คำสั่งจัดตั้งศูนย์อำนวยการและประสานงานของกระทรวงมหาดไทย  
11/11/58
- การขอรับเสื้อโปโลพระราชทานให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 
10/11/58
- ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมในส่วนภูมิภาค " BIKE FOR DAD" 
05/11/58
- QR Code "ปั่นเพื่อพ่อ มท.2015"
30/10/58
- ขอเชิญร่วมงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ณ พุทธมณฑล
30/10/58
- การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD" สำเนาคำสั่งคณะอำนวยการฯ และแนวทางการปฏิบัติฯ
28/10/58
- แบบตารางกรอกข้อมูล BIKE FOR DAD (เฉพาะส่วนกลาง)
ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0201.3/6209 ลว.19 ต.ค.58
    
19/10/58
- กำหนดเส้นทางจักรยาน  "Bike for Dad"  
07/10/58

 

กิจกรรม ๕ ธันวามหามงคล ปี ๕๗
เรื่อง
วันประกาศ
- การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล
   เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา  ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
๗/๑๑/๕๗
 
 

 

กิจกรรม ๕ ธันวามหาราช ปี ๕๖
เรื่อง
วันประกาศ
- ระเบียบวาระการประชุมการจัดกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
   ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
๒๑/๑๑/๕๖
- แนวทางการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
๒๐/๑๑/๕๖
- การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
   ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
๔/๑๑/๕๖
 
 

 

 

กิจกรรม ๕ ธันวามหาราช ปี ๕๕
เรื่อง
วันประกาศ
- การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล
  เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕
๒๓/๑๑/๕๕
 
 

 

 

 

กิจกรรม ๕ ธันวามหาราช ปี ๕๔
เรื่อง
วันประกาศ
- การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
  เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
๒๘/๑๑/๕๔
- ภาพตราสัญลักษณ์ฯ ๗ รอบ
-การประดับธง  
 

 

 

คำกล่าว/กิจกรรม ๕ ธันวามหาราช ปี ๕๓
เรื่อง
วันประกาศ
-ร่างคำกล่าวราชสดุดี/ถวายพระพรชัยมงคล ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓
-การจัดฉายภาพยนตร์พระราชทานชุด "หนึ่งในน้ำพระราชหฤทัย"
- การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา
 ๘๓ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓
 

- การแบ่งมอบภารกิจและความรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทางเรือ
และการจุดเทียนชัยถวาย
พระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๘๓ พรรษา ๕ ธันวาคม๒๕๕๓

 

-การบรมราชาภิเษกปีที่ ๖๐

 

คำกล่าว/กิจกรรม ๕ ธันวามหาราช ปี ๕๒
เรื่อง
วันประกาศ
-การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ  "๕ ธันวามหาราช"  ปี ๕๒