ข่าวประชาสัมพันธ์
วันประกาศ
-ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ชุดวีดิทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ฯ
30/03/64
-ประชาสัมพันธ์กำหนดการเปิดรับสมัครหลักสูตรนักบินระบบอากาศยานไร้คนขับฯ ประจำปี 2564
20/01/64
-การจัดตั้งศูนย์อำนวยการและขับเคลื่อนงานจิตอาสา กระทรวงมหาดไทย (ศอข.จอส.มท.)
26/04/62
-ประชาสัมพันธ์ช่องทางการสั่งจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญที่ระลึก เหรียญเฉลิมพระเกียรติ
 ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
20/03/62
-การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี ๒๕๖๒ (วันศุกร์ที่ ๑๒ เม.ย. ๖๒)
25/02/62
-กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี ๒๕๖๒ (วันจันทร์ที่ ๖ พ.ค. ๖๒)
25/02/62
-สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
18/02/62
-ขอเชิญชวนเข้าวิปัสสนากรรมฐานโครงการปฏิบัติประชาชน
18/02/62
-แจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงานสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจฯ       
24/01/62
-โครงการปฏิบัติธรรมประจำเดือนสำหรับประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
23/01/62
-กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ชาย) เข้ารับราชการ
21/12/61
-ขอความร่วมมือในการจำหน่ายดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก ประจำปี ๒๕๖๒
21/12/61
-องค์การจัดการน้ำเสีย
6/12/61
-การพัฒนาการบริการหนังสือรับรองนิติบุคคลและรับรองสำเนาเอกสารทะเบียนธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์
29/08/61
-หลักเกณฑ์การเสนอชื่อเพื่อสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัด
 และคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์กรุงเท
พมหานคร
12/03/61
-ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการพบพระพบธรรมในวันธรรมสวนะ ณ วิหารพุทธมณฑล
08/12/60
-โครงการ "ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู" ครั้งที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๐
09/12/59
- ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพรับฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติฯ
28/11/59
- บัตรอวยพร "โครงการเฉลิมพระเกียรติ ๗๐ ปี ทรงครองสิริราชสมบัติ และ ๖๐ ปี ทรงผนวช"
03/11/59
- ขอรับการสนับสนุนโครงการประดู่แดง เพื่อตำรวจผู้เสียสละ
12/09/59
- ขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
   เรื่อง "สยามมกุฎพิสุทธิ์ศิลป์"
29/08/59
- เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระ้เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
25/08/59
- เผยแพร่โลโก้แบรนด์ PEA และการเรียกชื่อ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็น "PEA (พีอีเอ)" 
- บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด แจ้งรายละเอียดการให้บริการ สินค้าเกษตรฯ
- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนร่วมสั่งจองหนังสือ "การทรงงานของพ่อ ในความทรงจำ"