อัตรากำลังบุคลากร
กองกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย


กลุ่มงานช่วยอำนวยการ

ข้อมูลเพิ่มเติม


ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ข้อมูลเพิ่มเติม


กลุ่มงานประสานราชการ

ข้อมูลเพิ่มเติม


ผู้อำนวยการกองกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ข้อมูลเพิ่มเติม