การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

เรื่อง

วันประกาศ

 ขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทย ประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง
 ในสังกัดผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพและบริจาคปัจจัยในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
 ณ วัดต่าง ๆ ประจำปี พ.ศ.2564 (รวม 23 วัด)
  
    - รายละเอียดการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของหน่วยงานต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2564
      (รวม 23 หน่วยงาน)
29/10/64
 ขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทย ประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง
 ในสังกัดผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพและบริจาคปัจจัยในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
 ณ วัดต่าง ๆ ประจำปี พ.ศ.2564 (รวม 14 วัด)

    - รายละเอียดการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของหน่วยงานต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2564
      (รวม 14 หน่วยงาน)
25/08/64
 เรื่อง ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย
 ประจำปี พ.ศ. 2564

    - แผนที่วัดเศวตฉัตรวรวิหาร
03/08/64
 พระอารามหลวงที่กระทรวงมหาดไทยได้นำผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวายแล้ว
03/08/64