เรื่อง
วันประกาศ
การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช      
04/05/60
การดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค      
03/05/60
การประชุมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค      
03/05/60
การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค     
10/02/60
เจ้าภาพสวดพระอภิธรรมพระบรมศพฯ      
15/12/59
การเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช       
18/11/59
การรายงานผลการจัดพิธีอุปสมบท        
16/11/59
การรวบรวมกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ        
16/11/59
การจัดกิจกรรมตามประเพณี วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว        
16/11/59
ขอจองเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช        
08/11/59
การปรับปรุงแนวทางการแต่งกายไว้ทุกข์ของข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ       
04/11/59
การจัดข้าราชการเฝ้าฯ ในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
     
25/10/59
สรุปผลการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกประชาชนบริเวณพระบรมมหาราชวัง   
25/10/59
ขออนุญาตนำคณะผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัด
เข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
     
25/10/59
ขอซักซ้อมแนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ (เพิ่มเติม)     
25/10/59
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   
21/10/59
แบบรายงานสมุดลงนามถวายอาลัย และจัดกิจกรรมทางศาสนาฯ    
17/10/59
จัดพิธีสวดพระอภิธรรม /จัดกิจกรรม/นิทรรศการ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ    
17/10/59
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต     
14/10/59