ผู้อำนวยการกองกลาง สป.

       กิจกรรม / งานพิธี
   6 เม.ย.58 งานวางพุ่มดอกไม้วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ณ ปฐมบรมราชานุสรณ์
เชิงสะพานพุทธยอดฟ้า
 
 
เมนูหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
งานพิธี
งานสำคัญ
งานประจำ
งานบริการ
งานข้อมูลกฎระเบียบ
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
กำหนดการประชุม มท.
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
 
รวมลิงก์น่าสนใจ

 

 

 

 

 

 

 

       เรื่องสำคัญวันนี้
> วาระงานผู้บริหาร
>

ขอความร่วมมือสนับสนุนในการสั่งซื้อ "ดอกแก้วกัลยา"

>

เวรรักษาสถานที่ราชการ มท. ประจำเดือน ตุลาคม 2558

>

ดร.บันเทิง ศรีจันทราพันธุ์ อดีตรอง ผวจ.สงขลา ถึงแก่อนิจกรรม

>

การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๘

> การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ ชัก และแสดงธงชาติในราชอาณาจักร
> การรับส่งงานในหน้าที่ราชการของผู้บริหารระดับสูง
> การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในปี ๒๕๕๘
> การรวบรวมภาพกิจกรรมเพื่อจัดทำสรุปผลการจัดกิจกรรมจักรยานฯ "Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่"
>  
>
>
>
>

       ข่าวประชาสัมพันธ์
> ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การบูชาพระพิฆเนศวร์ รุ่น ๑๐๐ ปี กรมศิลปากร
> โครงการพบพระพบธรรมในวันธรรมสวนะ
> เผยแพร่โลโก้แบรนด์ PEA และการเรียกชื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็น "PEA (พีอีเอ)"
> ขอเรียนเชิญร่วมฟังธรรมในโรงการพบพระพบธรรมในวันธรรมสวนะและปฏิบัติธรรมประจำเดือนสำหรับประชาชนทั่วไปฯ
> ช่องทางการรับบริการข้อมูลข่าวสาร สป.มท.
๑. ณ ศูนย์ข่าวสารของราชการ สป.มท. ชั้น ๒ อาคาร สดร. ตามวันเวลาราชการ
๒. เว็บไซต์ http://www.moi.go.th เลือกหัวข้อ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
>
>
>
>
>
>  

 

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ กทม. 10200 โทร. 02-221-0823
E-mail : moi0201.1@moi.go.th ของกลุ่มช่วยอำนวยการ
moi0201.2@moi.go.th ของฝ่ายบริหารงานทั่วไป
moi0201.3@moi.go.th ของกลุ่มงานประสานราชการ